Informacja Turystyczna
Wisła Otwarta Turystycznie
Pl. B. Hoffa 3 (rynek)

Rezydencja Pod Ochorowiczówką B&B

Wisła
98% na podstawie 78 recenzji
zobacz opinie
powrót

Szukaj wolnych pokoi w Rezydencja Pod Ochorowiczówką B&B


98 % Gości jest zadowolonych z pobytu w Rezydencja Pod Ochorowiczówką B&B


ATRAKCJE W POBLIŻU

Zabytkowy Cmentarz na Groniczku
0.4 km
Galeria "Sportowe Trofea Adama Małysza"
0.5 km
Wiślańska Ciuchcia
0.5 km
Ośrodek Sportowy Jonidło
1 km
Dąb Wolności posadzony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
1.3 km
Pomnik Źródeł Wisły
1.3 km
Aleja Podań i Legend
1.4 km
Kościół Ewangelicko - Augsburski św. Piotra i Pawła
1.5 km
Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
1.5 km
Galeria Grupy Twórców Wiślanie/Galeria u Niedźwiedzia
1.6 km

OPIS OBIEKTU

Szukasz atrakcyjnego noclegu w Wiśle w dobrej cenie? To właśnie Rezydencja Pod Ochorowiczówką jest dla Ciebie. Jesteśmy jednym z najnowszych pensjonatów w miejscowości Wisła, dzięki temu nasze wnętrza są bardzo nowoczesne i eleganckie. Dysponujemy trzynastoma pokojami dwuosobowym z łazienkami, TV 32’ oraz Wi-Fi. Dodatkowo w obiekcie znajdą Państwo aneks kuchenny oraz parking dla samochodów. Doskonała lokalizacja naszego obiektu gwarantuje ciszę i spokój, ale również możliwość bardzo szybkiego znalezienia się na głównym deptaku (15 min spacerem) oraz na wyciągu narciarskim Siglany (5 min spacerem). 


REGULAMIN REZERWACJI

Regulamin rezerwacji w Rezydencji Pod Ochorowiczówką

 

1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, e-mailem, wypełniając formularz rezerwacyjny na stronie www.podochorowiczowka.pl lub osobiście w Rezydencji Pod Ochorowiczówką.

2. Rezerwacja dokonywana może być zarówno na osobę fizyczną jak i prawną, która będzie dokonywała płatności.

3. Każda rezerwacja wymaga potwierdzenia przez obiekt noclegowy poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.

4. Przy dokonywaniu przez Gościa rezerwacji danej usługi wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 50% rezerwacji. W przypadku rezerwacji noclegów z ofert specjalnych Rezydencja Pod Ochorowiczówką zastrzega sobie prawo zwiększania zadatku nawet do 100% wartości rezerwacji.

5. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu wymaganego zadatku w terminie do 3 dni. Wpłata zadatku przez Gościa nastąpić może gotówką, bezpośrednio w obiekcie, albo na konto bankowe w ING Bank Śląski, nr konta: 49 1050 1096 1000 0092 0647 8787. Pozostałą, po opłaceniu zadatku, należności za zamówione usługi uiszcza Gość w obiekcie najpóźniej w chwili przyjazdu do obiektu noclegowego. Obiekt zobowiązany jest również do naliczenia opłaty miejscowej na rzecz UM Wisła, którą Gość reguluje dodatkowo w chwili meldunku.

6. Nie wpłacenie zadatku w podanym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.

7. W przypadku rezygnacji przez Gościa z zarezerwowanej usługi lub nie wykorzystania całej usługi wpłacona wcześniej kwota nie podlega zwrotowi i stanowi pokrycie kosztów związanych z anulacją rezerwacji.

8. W przypadku nie wykonania zamówionej usługi z winy obiektu noclegowego - zwróci on niezwłocznie Klientowi wpłaconą kwotę.

9. Dokonanie rezerwacji wybranej usługi równoznaczne jest ze zaznajomieniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Rezydencja Pod Ochorowiczówką zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie aktualnego tekstu regulaminu na stronie internetowej www.podochorowiczowka.pl

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem orzekał będzie Sąd Rejonowy właściwy dla obiektu noclegowego.

12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 16 stycznia 2014 r.

Regulamin pobytu w Rezydencji Pod Ochorowiczówką

Właściciel obiektu Rezydencja Pod Ochorowiczówką będzie Państwu wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Przedłużenie pobytu jest możliwe w miarę dostępności wolnych miejsc noclegowych w obiekcie.

3. Obiekt noclegowy ma obowiązek zapewnić:
- warunki pełnego, nieskrępowanego wypoczynku gościa; 
- profesjonalną, uprzejmą obsługę;
- bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu;
- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę;
- w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte. 

4. Na terenie obiektu panuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku stwierdzenia faktu palenia tytoniu wewnątrz budynku, obiekt zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za dodatkowe sprzątanie pomieszczenia wysokości 300 zł za każdy stwierdzony przypadek. Opłata jest pobierana za pranie wszelkich tkanin i pościeli oraz za następną dobę hotelową pokoju, w celu wietrzenie pomieszczenia.

5. Za rzeczy pozostawione na terenie budynku bez opieki Właściciel obiektu oraz personel nie odpowiadają. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

6. Gość powinien zawiadomić personel lub właściciela obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

7. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub utratę przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

8. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi do pokoju. 

9. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

10. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 8:00 - 20:00.

11. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 -7.00.

12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych, grzejników elektrycznych lub gazowych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

13. W przypadku stwierdzenia przez obsługę obiektu rażących zanieczyszczeń powstałych z winy Gościa, właściciel obiektu ma prawo do naliczenia opłaty za dodatkowe sprzątanie w wysokości pokrywającej koszty ich usunięcia i przywrócenia stanu pierwotnego.

14. Obiekt zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, personelu obiektu albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu noclegowego.

15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt, jednak wyłącznie w przypadku otrzymania takiej dyspozycji. W przeciwnym razie te przedmioty będą przechowywane przez 3 miesiące.

16. W przypadku zagubienia przez Gościa klucza od pokoju i/lub klucza do drzwi wejściowych obiekt ma prawo naliczyć opłatę wysokości 300 zł celem pokrycia strat.

17. Dane osobowe są przetwarzane przez obiekt noclegowy zgodnie z wymogami ustawy o ich ochronie i nie są przekazywane osobom trzecim, chyba, że Gość wyrazi zgodę na przekazywanie na jego adres emailowy informacji o aktualnej ofercie obiektu.

18. Rezerwując miejsce w Rezydencji Pod Ochorowiczówką Gość wyraża zgodę na udostępnienie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówionej usługi. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego regulaminu prze Gościa.

19. Płatność za całość pobytu oraz opłatę miejscową Gość dokonuje najpóźniej w dniu przyjazdu do obiektu. 

20. Rezydencja Pod Ochorowiczówką zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie aktualnego tekstu regulaminu na stronie internetowej www.podochorowiczowka.pl 
oraz w recepcji obiektu.

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem orzekał będzie Sąd Rejonowy właściwy dla obiektu noclegowego.

22. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 16 stycznia 2014 r.

Do zobaczenia w Wiśle!SKONTAKTUJ SIĘ

ul. Ochorowicza 4
Wisła 43-460
info@podochorowiczowka.pl
www.podochorowiczowka.pl

GALERIA

NA MAPIE